شماره تماس: 09336267812

آیا از ارتعاش زندگی تان اطلاع دارید؟

همه چیز از انرژی و ارتعاش بوجود آمده است .

هر چیزی که در زندگی می بینید، از قوانین ارتعاش الهی است که حیات دارد .

خبر مهم این است که هر چیزی که در این جهان مرتعش هست، به مرحله ظهور می رسد ولی هر چیزی که از ارتعاش بیفتد به حالت نیستی یا میرایی می رود.

تأثیر برخی از ارتعاش ها عینی و قابل مشاهده هستند و برخی غیر قابل مشاهده .  انواع ارتعاش و طول موج ها در هستی در حال اثر گذاری بر این دنیا هستند.

قوانین ارتعاش به اشکال مختلف و بوسیله ی برخی از قواعد، در زندگی ، فیزیکی می شوند ، و آثار پرتو افکن خود را به صورت های مختلفی در زندگی متجلی می کنند .

این پرتوها با طول موج های مختلف خود می توانند تبدیل به انواع رویدادها و حوادث گردند.

هر چیزی در زندگی از دستاوردهای مادی ، معنوی تا ثروت و فقر ، امید یا ناامیدی ، تنش یا آرامش ، موفقیت یا شکست ، بیماری یا تندرستی و غیره ، همگی شعاع های طول موج های ذرات درونی شما هستند که به محیط بیرونی زندگی فرافکنی شده و به شکل ذرات مادی در حوزه ی زندگی نمایان می شوند.

هر زمان و در هر موقعیت، فرکانس یا ارتعاش ساطع شده از احساس درونی انسان، می تواند موقعیت های شبیه به خود را بیا فریند .

احساسات و باورهای شما سامانه ارتعاشی بسیار نیرومندی هستند که کارآنها تجلی دنیای درونی به بیرونی است.

برخی از ارتعاشات درونی می توانند باعث تقویت پیشرفت ساز سامانه زندگی شوند و برخی از ارتعاشات باعث بوجود آمدن موقعیت های شکست پذیری در سامانه زندگی شوند.

احساس فقر دارای فرکانس و ارتعاش مخصوص  به خود است ، احساس ثروت ، احساس معنویت ، احساس پیشرفت یا احساس شکست ، احساس امید و یا احساس ناامیدی ، احساس بیماری ، یا سلامتی، همگی آثار طول موج های ارتعاشی و یا سیگنال های ارتعاشی مخصوص به خود هستند که  بر روی  ساختار جسمی ، روحی و مادی زندگی اثر می گذارند.

افراد وقتی از لحاظ احساسی به ارتعاش ناامیدی سقوط می کنند ، شروع به ساطع کردن و یا خلق طول موج های ضعیف انرژی جسمی و روحی می کنند .

این شکل ارتعاشی با ارتعاش یک سبک زندگی الهی سازوگار نیست . وقتی موج ارتعاش منفی ناامیدی در زندگی ساطع می شود، میزان انرژی مثبت نامتعادل  و از آن سو ، میزان انرژی منفی را در زندگی زیاد می کند .

در این حوزه ی ارتعاشی، تک تک ذرات منفی، زندگی را دچار تنش و برهم ریختگی فرکانسی می کند.

در این مرحله است که زندگی از مدار شرایط تعادل و نظم طبیعی خارج و شرایط روان تنی انسان و محیط زندگی او دچار از هم گسیختگی می شوند. این موقعیت زندگی نزدیک به ارتعاش شیطانی است .  

در برابر ارتعاش شیطانی ، ارتعاش الهی قرار دارد که اوضاع زندگی را به سوی ارتعاش طلایی الهی هدایت می کند .

چنانچه افراد بتوانند سامانه ی روان تنی خود را در فرکانس خاص الهی (احساس امید ، ایمان ،  احساس مثبت ، عشق و شکر گزاری) تنظیم نمایند ، ضرب آهنگ این ارتعاش به موج های الهی تبدیل و ارسال می شود .

در این مدار ارتعاشی مثبت و مقدس ، این طول موج الهی  است که ، اوضاع و سرنوشت مادی و معنوی انسان را در قلمروی بهشتی و الهی مستقر می گرداند و انسان خود را در اوج موقعیت ممتاز زندگی  می بیند و حس می کند.

مطالب مرتبط

آخرین مطالب سایت

سرفصل‌های این مطلب

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدن این مطالب را به شما توصیه می‌کنیم: