خودتان را خوش شانس یا بد شانس می بینید؟

نگرش افراد به شانس نمی توان در گام نخست، موفقيت در کسب و کار  را با احتمال تقدير و شانس نسبت داد. در ابتدای هر فعالیتی اقتصادی، اصول و استراتژی های ویژه ای برای موفقیت وجود دارد ؛ پس از اجرای این اصول است که روح شانس، در کالبد هر کسب و کاری دمیده می …

خودتان را خوش شانس یا بد شانس می بینید؟ بیشتر بخوانید »