ویدیو/ انسان و معجزه هدف

اگر تا کنون به یک روال معمولی زندگی می کنید اين كاراشکالی چندانی ندارد، ولی سطح توقعات زندگی نسبت به گذشته بسياردگرگون و متحول شده است . یک گفته وجود دارد که می گوید :” آنهایی که از جای خود می جنبدند ، گاهی   می بازند ، آنهایی که نمی جنبند ، همیشه می بازند” …

ویدیو/ انسان و معجزه هدف بیشتر بخوانید »