اثر کلام

در زندگی همیشه دو نوع ارتعاش وجود دارد. ارتعاش مثبت که از کلام مثبت جان می گیرد و ارتعاش منفی که از کلام منفی تغذیه می کند فکر می کنید هر وقت در مورد یک وضعیت منفی یا نامطلوب به طور مکرر صحبت می کنید چه اتفاقی برای شما و حتی آن شرایط  رخ می …

اثر کلام بیشتر بخوانید »