مغز های جهان اولی، مغز های جهان سومی

هر تصمیمی که ما می گیرم با بخش های مختلفی از مغز مان صورت می پذیرند. سال ها پیش محققان شرایط تصمیم گیری را در یک بخش کلی از مغز تصور می کردند. ولی ” پاول مک لین”، در تئوری معروف مغزهای سه گانه مغز انسان را در سه بخش معرفی می‌کند و این نظریه، …

مغز های جهان اولی، مغز های جهان سومی بیشتر بخوانید »