همیشه برنده باشید

می دانید که شروع یک پروژه چه قدر سخت است: برنامه ریزی، جمع آوری و تشکیل گروه، نحوه ارتباط با گروه، جمع آوری منابع مورد نیاز، سنجش ایده ها و تشکیل گروه جدید وقتی که ایده ها به نتیجه نمی رسد. همه این ها در مسیر یادگیری شماست. باید بتوانیم اوضاع را مدیریت کنیم. مدیریت …

همیشه برنده باشید بیشتر بخوانید »