جنس ذهنیت

داستان زندگی شما شکل گرفته از مدل ذهنی شما است . جالب‌تر اینکه فیزیک‌دانان کوانتوم کشف کردند که هر چیزی را که مشاهده یا تمرکز بر آن می کنید بر شرایط مادی زندگی شما اثر می گذارد. اگر جنس، مدل یا الگوی ذهنی شما به شکلی است که مدار نگرش تان بر نداشته ها ، …

جنس ذهنیت بیشتر بخوانید »