قانون تکامل جریان پول و ثروت

برای رشد و پیشرفت رشد مالی باید به نشانه های ورود پول و ثروت توجه کرد. باید از این نشانه ها سپاسگزاری و قدرانی انجام گیرد تا شاهد روند رو به رشد شرایط مالی باشیم. یک مثال می زنم. قبل از بارش باران ، اول نشانه های ابرها ظاهر می شود و سپس ابر باران …

قانون تکامل جریان پول و ثروت بیشتر بخوانید »