شماره تماس: 09336267812

ذهنیت چیست؟

قدرت ذهنیت در دانش آموزان پیشرفت گرا

ذهنیت چیست؟ ذهنیت چارچوبی شناختی برای هدایت کردن توجه، پردازش اطلاعات، تصمیم گیری، و تفکر درباره معنی تلاش، موفقیت، شکست، و ویژگی های شخصی است. بعد از اینکه ذهنیت پذیرفته شد، به عنوان یک سیستم شناختی – انگیزشی عمل می کند که پیامد های مهمی را به وجود می آورد. یعنی، فردی که یک ذهنیت …

قدرت ذهنیت در دانش آموزان پیشرفت گرا بیشتر بخوانید »

ذهنیت پیشرفت گرا

پرده برداری علم از اسرار درون خوشحالم از اینکه در جستجوی اسرار درونی انسان هستید. در طول تاریخ همواره آدم هایی بوده اند که توانایی ها و پیشرفت های خاصی نسبت به سایرین از خود نشان داده اند . استعدادها و ظرفیت های فکری و رفتاری که قدرت قهرمان شدن خود را به رخ دیگران …

ذهنیت پیشرفت گرا بیشتر بخوانید »