انگیزه پیشرفت گرا سازمانی و شغلی

آیا به دنبال این هستید که سازمان، کسب و کار و حرفه ی خودتان را پیشرفت گرا کنید ؟ تحقیقات نشان می دهند وقتی مشوق های ذهنی ارضاء کننده نیاز به پیشرفت پدیدار شوند هیجان ها و رفتار پیشرفت گرا فعال می شوند. ذهنیت پیشرفت گرا عمدتاً نیرویی  شناختی است که سیستم رفتار، توجه ، …

انگیزه پیشرفت گرا سازمانی و شغلی بیشتر بخوانید »