چگونه مغز خود را تا سنین پیری جوان و نیرومند سازیم؟

همه مغزها تا سنین پیری به یک اندازه تقویت و توانمندسازی نمی شود . دلیل آن عدم استفاده صحیح از مغز است. نحوه استفاده و برخورد افراد با مغزشان در کاهش ناتوانی یا تقویت مغز مهم است – حتی در کاهش آلزایمر و زوال مغز. بنا به تحقیقات صورت گرفته دانشمندان، ” ذخیره شناختی ” …

چگونه مغز خود را تا سنین پیری جوان و نیرومند سازیم؟ بیشتر بخوانید »