اثر نسخه الکترو مغناطیسی ذهنیت

اگر خود را صاحب قدرت ببینید، اراده تغییر شرایط در دست شما خواهد بود. درصد بالایی از آفرینش شرایط زندگی توسط مدل ذهنیت انسان شکل می گیرد . یعنی این ذهنیت انسان است که زندگی او را طراحی می کند. ذهنیت معمار زندگی است. ذهنیت عامل سازمان دادن به یکی از قدرتمند ترین نیروهای درونی …

اثر نسخه الکترو مغناطیسی ذهنیت بیشتر بخوانید »