خلاء ذهنی ناخودآگاه

در اینجا لازمه که بگم تمام شرایط زندگی شما از ذهن ناخودآگاه تون سرچشمه می گیره .  اگر قصد دارید که تغییری به شرایط زندگی خودتون بدید و فرصت های زیبای رویایی  در زندگی خلق و جذب کنید، اول باید ذهن ناخودآگاه خود را  از باورهای محدود گذشته پاکسازی کنید تا شرایط جذب موقعیت های …

خلاء ذهنی ناخودآگاه بیشتر بخوانید »