تکنیک پول مقدس چیست؟ (بخش اول)

اخلاق مالی یکی از نکته های جالب در خصوص مباحث مالی ، موضوع روان شناسی ذهنیت پول است . به این جمله خاص توجه کنید؛ این جمله، نشان دهنده ی باور یا اعتقاد کسی است که نسبت به مسائل مالی باورهای منفی دارد: ” من مؤمنی معتقدم هستم و می دانم که خداوند رزاق است؛ …

تکنیک پول مقدس چیست؟ (بخش اول) بیشتر بخوانید »