قدرت ذهنیت در دانش آموزان پیشرفت گرا

ذهنیت چیست؟ ذهنیت چارچوبی شناختی برای هدایت کردن توجه، پردازش اطلاعات، تصمیم گیری، و تفکر درباره معنی تلاش، موفقیت، شکست، و ویژگی های شخصی است. بعد از اینکه ذهنیت پذیرفته شد، به عنوان یک سیستم شناختی – انگیزشی عمل می کند که پیامد های مهمی را به وجود می آورد. یعنی، فردی که یک ذهنیت …

قدرت ذهنیت در دانش آموزان پیشرفت گرا بیشتر بخوانید »