شماره تماس: 09336267812

ذهنیت پیشرفت گرا

پرده برداری علم از اسرار درون

خوشحالم از اینکه در جستجوی اسرار درونی انسان هستید. در طول تاریخ همواره آدم هایی بوده اند که توانایی ها و پیشرفت های خاصی نسبت به سایرین از خود نشان داده اند . استعدادها و ظرفیت های فکری و رفتاری که قدرت قهرمان شدن خود را به رخ دیگران می کشند.

قرن ها است که انسان ها به دنبال کشف اسرار پیشرفت انسان های موفق و نابغه هستند- مثلا بچه باهوش های کلاس،ستارگان ورزشی یا هنرمندان زبردست، سیاستمدارن قدرتمند، مخترعین نابغه ، فروشندگان حرفه ای، بازرگانان و کارآفرینان برجسته و سایر قهرمانان بشری- . سرآمدی این افراد در زمینه های مختلف، می تواند برای سایر انسان ها وسوسه کننده باشد و ذهن را به سراغ این سوال هدایت  کند که چرا بعضی انسان متفاوت تر از سایر افراد ، فکر، رفتار و هوشمندانه تر برنامه ریزی می کنند؟

درک ذهن از درک موقعیت های جهان بیرون و اطراف مهم تر است.

نکته اینجاست، آنچه تفاوت‌های ما را قبل از تفاوت دانش و استعداد و نبوغ می سازد، تفاوت ذهنیت است .

یک خبر خوش ! امروزه به لطف دستاوردهای تحقیقاتی برجسته و تکنولوژی های پیشرفته علمی  راز اسطوره شدن و سرآمدی انسان ها کشف شده است ! سال ها است که همه ی اندیشمندان و صاحب نظران حوزه های مختلف علوم انسانی و سایر علوم -از جنبه های علمی گوناگون- از این اسرار پرده برداشته اند .

تلاش ها و تحقیقات علمی نشان می دهد که سرمایه ی اصلی

سرآمدی و پیشرفت هر انسانی در درون خود او نهفته است .

تحقیقات علمی نشان داده است که انسان ها برای پیش بینی و تأثیرگذاری ،آنچه می خواهند در زندگی اتفاق بیفتد، خلاق، هوشیار و از ویژگی ها و ظرفیت های عالی در این زمینه برخوردار می باشند . انسان ها قادرند بوسیله افکار، رفتار و تلاش های خودشان شرایط و موقعیت های دنیای پیرامون را به نفع رشد و پیشرفت خودشان تغییر و دگرگون سازند.

هر چند باید به این موضوع ویژه توجه داشت که تمامی انسان ها برای رسیدن به چنین سطحی از ظرفیت های خاص  توانمند نیستند و از لحاظ قوای روانی و انگیزشی با یکدیگر متفاوت هستند. به همین دلیل است که سطح و سبک زندگی افراد از لحاظ کمی و کیفی با هم متفاوت است. بر اساس گفته ی پژوهشگران حوزه تفکر برخی از شیو ه های تفکر، بیشتر از شیو های دیگر با پیشرفت انسان ها ارتباط دارند . از جمله این تفکرات، موارد زیر هستند :

 • ادراک توانایی زیاد
 • گرایش تسلط
 • انتظارات زیاد برای موفقیت
 • ارزش قایل شدن زیاد برای پیشرفت
 • سبک انتسابی خوشبینانه . (مارشال ریو. انگیزش و هیجان) 

ذهنیت چیست؟

ذهنیت چارچوبی شناختی برای هدایت کردن توجه، پردازش اطلاعات، تصمیم گیری، و تفکر درباره معنی تلاش، موفقیت، شکست، و ویژگی های شخصی است. بعد از اینکه ذهنیت پذیرفته شد، به عنوان یک سیستم شناختی – انگیزشی عمل می کند که پیامد های مهمی را به وجود می آورد. یعنی، فردی که یک ذهنیت دارد، به واقعه انگیزشی به صورت کاملا متفاوت با فردی که ذهنیت متفاوتی دارد می نگرد، و این شیوه های متفاوت تفكر، تفاوت هایی را در سبک زندگی و روش های مقابله و برخورد با رویدادهای مختلف زندگی و شرایط را به بار می آورند .

ذهنیت پیشرفت گرا

ذهن پیشرفت گرا  یک دیدگاه در حوزه روان شناسی تفاوت بین فردی با رویکرد انگیزشی- شناختی و عصبی است که توسط اینجانب (ابراهیم  علی عزیزی) ، پژوهشگر روان شناسی انگیزش پیشرفت برای اولین بار ابداع و عملیاتی شده است . این رویکرد به رابطه ی  رشد ، پیشرفت و موفقیت افراد در جنبه های گوناگون زندگی فردی، حرفه ای و اجتماعی با ” ذهنیت پیشرفت گرا ” می پردازد . این روش به این موضوع می پردازد که چگونه ذهنیت پیشرفت گرا می تواند در پرورش، شکوفایی استعدادها و ظرفیت های انسانی، اثربخش و نقش اساسی داشته باشد.

ذهنیت پیشرفت گرا از لحاظ مفهومی ، یک چارچوب شناختی و انگیزشی است که افراد پیشرفت گرا یا برتری جو از آن برخوردارند . این ذهنیت باعث می شود که  گرایش یا میل ، انگیزه یا اشتیاق برای پیشرفت و برتری جویی در این افراد بالا و زیاد باشد.

ذهن پیشرفت گرا به صورت عملیاتی، علم شناخت ویژگی های افراد پیشرفت گرا است. در این روش به انواع ویژگی های شخصیتی و مدل های ذهنی انسان هایی از جنس پیشرفت گرا اشاره می شود. از لحاظ شخصیتی این افراد را تیپ های پشرفت گرا می نامیم. این افراد برای رسیدن به موقعیت های عالی فردی، حرفه ای و اجتماعی شرایط رفتاری و ذهنی خود را به شکلی سازمان می دهند که سایر انسان های عادی از این عملکردهای روانی  محروم می باشند.

این رویکرد آموزشی با هدف تاثیرگذاری بر فرایندهای شناختی ، انگیزشی و عصبی  برای توانمندسازی افکار و رفتار پیشرفت گرا طراحی شده است. این رویکرد آموزشی موجب تقویت ظرفیت های ” کمال یافتن و خودشکوفایی، حق انتخاب سرنوشت، خودمختاری، احساس شایستگی و احساس کارآیی، توانمند سازی رفتار نوآورانه و رشد عقاید شخصی مرتبط با پیشرفت می شود. به عبارتی ساده تر، هدف این رویکرد تقویت مکانیسم های شناختی ، انگیزشی و عصبی  در جهت ایجاد انگیزه ی پیشرفت ” بالا ” برای رسیدن به اهداف بزرگ است .

سبک آموزشی ذهنیت پیشرفت گرا

در این روش از طریق تقویت سه نیروی شناختی، انگیزشی و عصبی، روند شکل گیری ذهنیت پیشرفت گرا در افراد فعال سازی می شود . پویایی این سه سیستم های درونی (شناختی، انگیزشی و عصبی ) باعث گسترش دامنه ی توانایی عملکرد شناختی اجرایی و کارآیی مثبت ، هوش بهینه و نگرش های سازنده برای پیش بینی دقیق و تحلیل منطقی از رویدادها و فرصت های پیشرفت ساز از دنیای اطراف می شود .

از زمانی که افراد مجهز به ذهنیت پیشرفت گرا می شوند ، معیار افکار و رفتار آنها به سوی کامیابی و پیشرفت گرایی در زندگی به حد بالایی ارتقاء می یابد . این توانایی ها باعث هدایت و جهت گیری زندگی به سوی استفاده حداکثری از منابع و امکانات درونی و بیرونی می شود. چار چوب لازم برای رسیدن به چنین سطحی از ذهنیت پیشرفت گرا این است که افراد به سطوح عالی درونی خود دست یابند.

آنچه در این روش مهم است دست یابی افراد پیشرفت گرا به حجم وسیعی از ادارک توانایی پیشرفت و شناخت دقیق و منطقی از گستره ی فرصت های دنیای اطراف و حیطه ی امکانات بلقوه زندگی است . به عنوانی ساده تر ، افراد پیشرفت گرا از طریق پرورش ذهنیت پیشرفت گرا می توانند از یک سو باورهای توانگر ساز را در خود برای رسیدن به خواسته ها پرورش دهند و از سویی دیگر با تقویت این جنبه ی شناختی، این افراد احاطه وسیعی بر رصد فرصت ها و امکانات دنیای اطراف به دست می آورند.

این افراد عقاید و افکار خود را به نوعی تقویت و سازمان می دهند تا خود را با دنیایی از اطلاعات و ایده های ویژه پیشرفت ساز تطبیق و همسو سازند . این افراد تا آنجا پیش می روند که برآنچه می خواهند اتفاق بیفتد ، اثر می گذارند. ویژگی مهم این افراد این است که آنها سازنده و آفرینشگر دنیای خویش می شوند.

چار چوب این روش به افراد کمک می کند تا زندگی خود را با سطحی از عقاید و نگرش های خاص طراحی نموده و اوضاع آنها را برای تاثیر گذاری بر جنبه های گوناگون محیط اطراف تقویت نماید. دست یابی به چنین سطح احساس توانایی کنترل و تسلط بر محیط، باعث شکل گیری انگیزش پیشرفت بالا  در افراد می شود و به افراد کمک می کند تا به فرایند نیروهای شناختی، انگیزش و عصبی عالی مغز دست یابند.

سر فصل های آموزشی :

 • آشنایی با مفاهیم انگیزش پیشرفت
 • شناخت مکانیسم های انگیزشی
 • شناخت مفاهیم عصبی انگیزشی
 • شناخت ابزارهای شناختی
 • آشنایی با انواع مدل ها و قالب های ذهنی
 • راهکارهای مهندسی ذهنیت پیشرفت گرا

جامعه هدف

 • دانش آموزان مقاطع تحصیلی متوسطه
 • دانش آموزان کنکوری و دانشجویان
 • معلمان،اساتید و مربیان آموزشی
 • کارآفرینان و سایر مشاغل
 • بازاریاب ها و فروشندگان
 • ورزشکاران
 • کارشناسان پست های حساس
 • سایر افراد مشتاق پیشرفت فردی و حرفه ای

ابراهیم علی عزیزی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز ماهنامه روان شناسی دانش موفقیت

بنیانگذار ذهنیت پیشرفت گرا

جهت شرکت در دوره های آموزشی می توانید به بخش تماس با ما در همین سایت به نشانی www.daneshemovafaghiat.com مراجعه نمایید.

مطالب مرتبط

آخرین مطالب سایت

سرفصل‌های این مطلب

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدن این مطالب را به شما توصیه می‌کنیم: