شماره تماس: 09336267812

قدرت ذهنیت در دانش آموزان پیشرفت گرا

ذهنیت چیست؟

ذهنیت چارچوبی شناختی برای هدایت کردن توجه، پردازش اطلاعات، تصمیم گیری، و تفکر درباره معنی تلاش، موفقیت، شکست، و ویژگی های شخصی است. بعد از اینکه ذهنیت پذیرفته شد، به عنوان یک سیستم شناختی – انگیزشی عمل می کند که پیامد های مهمی را به وجود می آورد. یعنی، فردی که یک ذهنیت دارد، به واقعه انگیزشی به صورت کاملا متفاوت با فردی که ذهنیت متفاوتی دارد می نگرد، و این شیوه های متفاوت تفكر، تفاوت هایی را در سبک زندگی و روش های مقابله و برخورد با رویدادهای مختلف زندگی و شرایط را به بار می آورند .

ذهنیت پیشرفت گرا یک چارچوب شناختی و انگیزشی است

که افراد پیشرفت گرا یا برتری جو از آن برخوردارند .

این ذهنیت باعث می شود که  گرایش یا میل ، انگیزه یا اشتیاق برای پیشرفت و برتری جویی در این افراد بالا و زیاد باشد.

دوران تجربیات تحصیلی، حساس ترین دوره ی زندگی هر دانش آموز محسوب می شود . در این دوره به لحاظ ویژگی های مهمی که دارد پر اهمیت ترین و ظریف ترین دوران زندگی نوجوانان و جوانان رقم می خورد . در این دوره جلوه های آینده هویتی ، فرهنگی ، اجتماعی و روحی و روانی و هوش اجتماعی جوانان پایه ریزی و سازمان می یابد . آن چیزی که می تواند در این دوران به شرایط رفتار و افکار مطلوب و هنجار پسند دانش آموزان کمک قابل ملاحظه ای کند ذهنیت پیشرفت گرا می باشد .

دوران حساس تحصیلی

دوران تجربیات تحصیلی، حساس ترین دوره ی زندگی هر دانش آموز محسوب می شود . در این دوره به لحاظ ویژگی های مهمی که دارد پر اهمیت ترین و ظریف ترین دوران زندگی نوجوانان و جوانان رقم می خورد . در این دوره جلوه های آینده هویتی ، فرهنگی ، اجتماعی و روحی و روانی و هوش اجتماعی جوانان پایه ریزی و سازمان می یابد . آن چیزی که می تواند در این دوران به شرایط رفتار و افکار مطلوب و هنجار پسند دانش آموزان کمک قابل ملاحظه ای کند ذهنیت پیشرفت گرا می باشد .

همه ی پدر و مادرها برای خوشبختی فرزندان خود خیلی فکرها و طرح ها در سر دارند، خیلی تلاش می کنند، خیلی وقت می گذارند و خیلی هزینه می کنند. وقتی از والدین سوال می شود که چرا این کارهای باارزش را انجام می دهید ؟ اکثر پدر و مادرها پاسخ شان یک است ، ” آینده و موفقیت فرزندم برایم مهم است و برای موفقیت فرزندم هر کاری می کنم”. با این وجود خیلی از این برنامه ریزی ها غلط و به اشتباه از آب در می آید، حتی نتیجه ی معکوس دهد، یا ممکن است خیلی از این راهبردها آینده مطلوب فرزندان را به بیراهه بکشاند.

بدون شک تحقق چنین هدفی بدون نیروی انگیزشی خاصی (ذهنیت پیشرفت گرا) میسر نمی شود . اشتباه نکنید، قصد من بالا بردن ضریب هوشی فرزند شما نیست. چون تحقیقات نشان می دهد که افراد باهوش شکست خورده زیاد هستند، افرادی با استعدادهای بالایی وجود دارند که هیچ بهره ای از استعداد ذاتی در زندگی نمی برند و از هر انسان بی استعداد دیگری ، بی استعدادتر زندگی می کنند. در اصل ، بسیاری از استعدادهای دانش آموزان با استعداد، در مواجه با چالش ها و شرایط مختلف، زمین گیر و فلج و ناکارآمد می شود.

نیروی انعطاف پذیری

در واقع، امروزه با وجود پیچیده تر شدن شرایط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی می بایست یک نیروی ذهنی برای ارتقای زندگی فردی و اجتماعی جوانان برنامه ریزی و طراحی شود تا نوجوانان و جوانان در این شرایط پیچیده دچار سردگمی و استرس و بحران هویت نشوند. تشویق و تعریف یک تکنیک و راهکار مفید نیست. در برخی موقاع در این شرایط پیچیده، حتی تمجیدها نتیجه ای معکوس می دهند. منظور از راهبرد ذهنیت پیشرفت گرا، تنظیم یک برنامه یا نقشه ی عملیاتی روان شناختی برای استفاده و مهندسی کردن پتانسیل های واقعی و تقویت مکانیسم های روحی و روانی در جهت ترسیم  یک چشم انداز روشن و شفاف و منطقی همتراز با استعدادهای درونی است .

برای یک دانش آموز، برخورداری از ذهنیت پیشرفت گرا یکی از ضرورت های ویژه انطباق با چالش های تحصیلی  محسوب می شود. ذهنیت پیشرفت گرا، باعث گسترش دامنه ی اندیشه ها ی انعطاف پذیر و راهبردی عملی متناسب با استعداد درونی را در دانش آموزان تقویت می کند.

خداوند متعال به انسان ها نیروی انعطاف پذیری در ذهن را بخشیده است .دانش آموزان  به کمک راهبردها ی ذهنیت پیشرفت گرا می توانند در موقعیت های گوناگون زندگی خود بسته به نوع استعدادشان، شاهکارهای بزرگی بو سیله خودشکوفایی و نیروی انگیزش درونی خلق نمایند. بوسیله ذهنیت پیشرفت گرا می شود کارهایی از خود نشان داد که شبیه به افسانه و معجزه می ماند .

دانش آموز پیشرفت گرا کیست؟

”  آدلر”، عقیده ی تلاش برای برتری را به عنوان واقعیت اساسی زندگی به شمار می آورد. برتری ، هدف نهایی است که در جهت آن تلاش می کنیم . تلاش برای برتری ، تلاش برای بهتر بودن از دیگران نیست و نه گرایش خود پسندانه یا سلطه جویانه یا عقیده ی کاذب نسبت به توانایی ها و موفقیت هاست. منظور از آدلر این مفهوم ، تلاش برای کمال است. بنابراین ، آدلر پیشنهاد کرد که ما در تلاش جهت کامل کردن خودمان ، برای برتری می کوشیم . این هدف فطری ، یعنی تلاش درجهت کامل شدن ، به سوی آینده جهت گیری شده است. ”  (دوان شولتز و سیدنی الن شولتز – نظریه های شخصیت).

راهبرد مهم این است که سعی شود احساس برتری جویی با احساس رقابت ناسالم برای دانش آموز متمایز شود . احساس برتری جویی آنطور که آدلر می گوید ، یک احساس فطری برای صعود به بلندترین قله های کمال و پیشرفت است .

جوانان و نوجوانان ، همچون بذرهایی هستند که استعداد بارور شدن صدها درخت تنومند در آنها نهفته است . درخشش یک دانش آموز پیشرفت گرا، دانش آموزی است که نگرش و باورهای پیشرفت گرایی یا انگیزه پیشرفت در آن بالا است . چنین دانش آموزی می تواند توسط ذهنیت پیشرفت گرای خود از سرمایه ها درونی و استعدادهای طلایی خودش،  به نحو شایسته استفاده  کند.

شرح مختصر دوره های دانش آموزان پیشرفت گرا

در دوره های ذهنیت پیشرفت گرا سعی  برآن است که دانش آموزان با فرایند توانایی های درونی و شکوفایی استعدادهای خود، آشنا شوند و از این پتانسیل های خود در جهت پیشرفت و دگرگونی های متناسب با شرایط جسمی ، روح و روانی استفاده نمایند .

در این دوره ها  به دانش آموزان آموخته می شود  که از هم اکنون، در همین شرایط ، و با همین امکانات می توانند به تصمیم گیری های نوآور و شجاعانه ای دست بزنند که نه تنها هیچ منافاتی با استعدادهای طبیعی آنها ندارد ، بلکه انگیزه ی پیشرفت آنها را به سویی خواهد برد که خود را معمار کامیابی های بزرگ آینده  موفق خواهند دید . در این دوره هها به دانشاموزان شیوه های ذهنیت پیشرفت گرا آموخته می شود و آنها را برای ایجاد هر تغییر و دگرگونی در هر شرایطی سازگار و توانمند می سازد.

مزیت تقویت ذهنیت پیشرفت گرا این است که باعث بالا رفتن انگیزه ی پیشرفت، قدرت انعطاف پذیری باورها و نگرش ها  در دانش آموزان  می شود. این نوع ذهنیت، ابزار قدرتمندی است که بر عملکردهای فردی و اجتماعی و و به خصوص هوش هیجانی و حرفه ای دانش آموز برای تأثیرگذاری بر محیط، اثر مثبت می گذارد  و زمینه ی ارتباطات و پیوندهای اجتماعی و میان فردی او را قوی می نماید. این ذهنیت، کنجکاوی در دست یابی به دانش و هوش موفق دانش آموز را بسیار برانگیخته و سبب اشتیاق و تلاش بیشتر او برای برنامه ریزی، آینده نگری و اولویت بندی یک زندگی کارآمد را فراهم می سازد.

عناوین سرفصل های دوره های آموزشی :

  • . قدرت مغز با انگیزه
  • ویژگی های دانش آموزان پیشرفت گرا
  • آثار ذهنیت پیشرفت گرا
  • ابزارهای قدرتمند شناختی ، انگیزشی و عصبی دانش آموزان پیشرفت گرا
  • مهندسی ذهنیت پیشرفت گرا

جامعه هدف آموزشی :

  • دانش آموزان مقاطع تحصیلی متوسطه ی اول و متوسطه ی دوم
  • دانش آموزان کنکوری
  • دانشجویان
  • معلمان،اساتید و مربیان آموزشی

شیو ه ی آموزش :

گروهی و فردی

ابراهیم علی عزیزی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز ماهنامه روان شناسی دانش موفقیت

بنیانگذار ذهن پیشرفت گرا

جهت کسب اطلاعات بیشتر از دوره های آموزشی می توانید در بخش اطلاعات تماس، در سایت دانش موفقیت  به نشانی www.daneshemovafaghiat.com  مراجعه نمایید و با ما تماس حاصل فرمایید.

مطالب مرتبط

آخرین مطالب سایت

سرفصل‌های این مطلب

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدن این مطالب را به شما توصیه می‌کنیم: