شماره تماس: 09336267812

تکنیک پول مقدس چیست؟ (بخش اول)

اخلاق مالی

یکی از نکته های جالب در خصوص مباحث مالی ، موضوع روان شناسی ذهنیت پول است .

به این جمله خاص توجه کنید؛ این جمله، نشان دهنده ی باور یا اعتقاد کسی است که نسبت به مسائل مالی باورهای منفی دارد:

” من مؤمنی معتقدم هستم و می دانم که خداوند رزاق است؛ اما باور ندارم که خداوند خودش را وارد مسائل مالیم کند”.

تحقیقات نشان می دهند، هر فرد مجموعه ای پیچیده از اعتقادات و باورها در مورد نقش، جایگاه پول در زندگی خودش دارد.

این نگرش ها و اعتقادات در باره ی معنای پول به مفهوم “اخلاق مالی ” یا ” ذهنیت مالی” شناخته می شود . پژوهشگران دریافته اند که  اخلاق مالی یا ذهنیت مالی نقش بسزایی در شکوفایی یا محرومیت مالی و میزان درآمد زندگی افراد دارد.

افرادی که صاحب ذهنیت مالی پخته و نیرومند مثبت هستند اخلاق مالی منطقی و منظم دارند و به روش حساب شده به دنبال فرصت های درآمد ساز می روند. و در مقابل، افرادی که ذهنیت مالی منفی دارند ، اخلاق مالی آنها سست و ضعیف است . این افراد خود را از موقعیت ها و فرصت های پول ساز کنار می کشند.

اخلاق مالی آشکارا در میزان درآمد و نحوه ی استفاده مردم از پول نقش بسزایی دارد. – اینکه به فکر افزایش درآمد آینده هستند یا نه ؛آیا صرفه جو و وسواسی هستند یا مصرف کننده بدون قید و شرط ؛ آیا هوش مالی خود را به کار می کیرند یا نسبت به آن بی اعتنا هستند و آیا پول جنبه مقدس و ارزشمندی دارد یا پلید و دنیوی است-.

آنچه معمولاً به عوامل مالی و جنبه های اقتصادی زندگی اساساً  قدرت یا ضعف می دهد، خود مسائل مالی نیستند ، بلکه ذهنیتی است که افراد در مورد جایگاه و ارزش پول قایلند.

بسیاری از افراد به شیوه ای مخرب در دوران کودکی در مورد مسأله ارزش پول، آموزش و تربیت شده اند . تحقیقات نشان می دهد آنچه در باره ی پول به صورت غیر منطقی به کودکان آموزش داده می شود می تواند آسیب های بزرگی از لحاظ مباحث روان تنی، آسیب اقتصادی و رفتارهای غیر اخلاقی در بزرگسالی بوجود آورد.

برای مثال، به این پیام های سمی که از کودکی به ما در باره ی مسائل مالی آموزش داده اند توجه نمایید:

بدون پول خیلی راحت تر می شود احساس خوشبختی کرد.

زندگی تنگ و فقیرانه، ارج معنوی بیشتری نسبت به پولدار شدن دارد.  

پول چرک دست است.

خدا از آدم های ثروتمند بیزار و متنفر است ولی از انسان های فقیر استقبال می کند.

پول و ثروت نشانه پلیدی است.

پول ضد دین و معنویت است.

چگونه می توان آن را نعمت الهی برشمارد ، چون خداوند با مفاهیم مالی و پولی کاری ندارد.

بهشت مخصوص فقیران است و جهنم مخصوص ثروتمندان.

ثروتمندان انسان ها ناپاک و فاسد هستند و فقیران پاک و مطهر.

به دنبال دنیا رفتن کاری غیر الهی است.

دنیا را باید کثیف برشمرد.

دنیا خیلی بی ارزش و شیطانی است.

خدا از ما می خواهد فقیر و بیجاره باشیم.

به دنبال پیشرفت نباشید به هر لقمه ای که بر روی سفره آوردید، قانع باشید.

آینده فرزندان و تأمین رشد و پیشرفت خانواده را باید به خدا سپرد و خودمان دست از تلاش برداریم تا شرایط عوض شوند.

معنوی نیست که ما به دنبال پول برویم.

خوشبینی به ثروت امری غیر معنوی است و فکر کردن به فقر کاری متعالی.

به یک لقمه نان و آب باریکه راضی باشید.

پولدار بودن به معنای غیر مؤمن بودن ا ست.

کسی که پول بیشتری داشته باشد ، گناه بیشتری مرتکب می شود و کسی که فقیر باشد انسانی بی گناه است.

پول و ثروت مسبب بدبختی خانواده است.

پولدار شدن ما را از فکر خدا دور می کند و فقیر بودن ما را نزدیک به او.

و…..

باورهای مالی

به نظر شما وقتی ذهن یک کودک توسط این جملات منفی بمباران شود، این کودک در سنین بزرگسالی چه واکنشی به موقعیت های مالی دارد و وارث چه اخلاق و رفتار مالی می شود؟ این جملات رفته رفته ذهن و رفتار افراد را به فضای شیطانی  تبدیل می سازد .

برای افراد پایه و اساس این طرز فکر های مالی منفی، چیزی جزء دستاورد ورشکستگی و بحران مالی و اختلال شخصیتی بوجود نمی آورد.

برای مثال، لطفاً سری به زندان ها بزنید؛ اکثر زندان ها پر است از مجرمانی که به دلیل فقر مالی آینده خود و خانواده و حتی اجتماع را به سوی ناامنی، سقوط و آسیب های مختلف سوق می دهند.

کسی که خود را محروم از تنعم ذهنیت مالی مثبت دنیا کند، دنیا فرصت دیدن زیبایی های الهی این دنیا را به او نمی دهد و به طور مدام باید در فکر نان و خوراک شب خود و سیر کردن شکم باشد.

چنین ذهنیت های مالی ابتدایی و مخرب می تواند نتایج خطرناکی برای گرایش و اعتقادات دینی به همراه داشته باشد و حتی خطرناک تر از مخالفان دین، می تواند لطمه های اعتقادی بیشتری به اذهان معنوی ودینی مردم  وارد سازد.

چنین اندیشه های منفی، خدا را اینگونه تصور می کند که خزائن پروردگار محدود است و اگر خداوند بخواهد مردم را ثروتمند کند، کاینات او با کسری بودجه رو برو می شود.

برای اندیشه هایی از این دست ، زحمت و رنج زندگی شبانه روزی امری با فضیلت محسوب می شود و رفتن در پی تحول مالی کاری ولنگاری و غیر اخلاقی است. زندگی سخت نیکوکاری است و زندگی مرفه ناسپاسی به خدا.

البته اگر برای برخی افراد زندان رفتن جوانان، سست شدن تحکیم بنیاد خانواده ، بیکاری و اقتصاد ورشکسته اهمیت چندانی ندارد، می توان هنوز از ذهن ثروتمند و تولید ثروت، ناله و شکایت کرد و آن را امری شیطانی دانست. ولی قوانین دنیا گوشش به این حرفها نیست و کار خودش را با این افراد می کند.

افرادی که باورهای مالی پوسیده ای دارند منطق های پوسیده ای را برای نکوهش پول، ردیف می کنند.

باید خیلی مراقب ارتباط سمی با این افراد بود. به شما قول می دهم همین افراد، بیشتر از هر شخص دیگری در فکر هزینه های فردای زندگی  خودشان هستند. این افراد می توانند فضای فکر شما را فقیر و سمی کنند.

فراموش نکنید تنها افرادی که به پول فکر می کنند، فقیران هستند . این افراد کاری جزء اینکه که  به فکر یک لقمه نان شب باشند ندارند.

اجتماعی ورشکسته

مذمت رشد مالی و نکوهش پیشرفت مادی نتایج اجتماعی و اقتصادی فلاکت باری برای زندگی فردی و اجتماعی بوجود می آورد. اجتماعی که در آن شعار و فرهنگ پول و ثروت شیطانی به شکل مدام تبلیغ می شود، رفته رفته تبدیل به یک سرزمین فقیر، برده، عقب مانده، سلطه پذیر، غیر خلاق، غیر صنعتی و فاسد تبدیل خواهد شد .

دوست ندارم مدام از تحقیقات علمی صحبت کنم، ولی دستاوردهای علمی شرایط پیشرفت و ترقی هر ملتی را با موقعیت های غنای فرهنگی و دیدگاه اعتقادی به ارزش و مقام تلاش و پیشرفت مادی مرتبط می داند.

توجه کنید، حتی یک دولت ابر مثل کشور چین، رویکرد ایدئولوژی خود را به بحث ثروت فردی تغییر می دهد تا بتواند استحکام سیاسی و اقتصادی کشور و ملت خود را حفظ نماید، چون هیچ کس فرو پاشی دولت جماهیر شوروی(ابر قدرت نظامی سابق شرق) را به دلیل ضعیف ایدئولوژی اقتصاد کمونیستی از یاد نمی برد .

تولید ثروت تنها از راه ذهن های ثروتمند و با انگیزه پیشرفت مهیا می شود.

لطفاً اگر اهل تحقیق هستید، به سراغ تأثیرات انگیزش پیشرفت روان شناس معروف ” مک کلند” بروید تا از نتایج بیست ساله او بر روی علل زوال و نابودی تمدن ها آگاهی بهتری به دست آورید (انگیزش پیشرفت) .

اگر چه ممکن است بحث ثروت گرایی توسط برخی از افراد ناپخته به شکل بسیار پرحرارت و بی حساب و کتاب (جنون ثروت)بیان شود، ولی این دلیلی نیست که به خاطر ضعف آگاهی و فقر رفتاری عده ای، بیاییم پیشرفت مالی رد کنیم و زندگی فردی و اجتماعی را از بحث مقدس تولید ثروت محروم کنیم.

برای یک دیدگاه پخته و منطقی این ها دو بحث جداگانه هستند. هم اکنون در دین اسلام شاهد مذمت و نکوهش های زیادی در باره ی فقر مالی هستیم(می توانید به آیات و روایت های دینی مارجعه نمایید) .

اما اینکه چگونه ذهنیت خود را از تله اخلاق مالی یا ذهنیت مالی منفی و شیطانی پاکسازی کنیم تا دچار محدودیت مالی و کمبود درآمد نباشیم به زودی در بخش دوم مقاله در همین سایت اشاره به این موضوع خواهد شد.

تکنیک پول مقدس ادامه دارد ……

مطالب مرتبط

آخرین مطالب سایت

سرفصل‌های این مطلب

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدن این مطالب را به شما توصیه می‌کنیم: