شماره تماس: 09336267812

انگیزه پیشرفت گرا سازمانی و شغلی

آیا به دنبال این هستید که سازمان، کسب و کار و حرفه ی خودتان را پیشرفت گرا کنید ؟

تحقیقات نشان می دهند وقتی مشوق های ذهنی ارضاء کننده نیاز به پیشرفت پدیدار شوند هیجان ها و رفتار پیشرفت گرا فعال می شوند.

ذهنیت پیشرفت گرا عمدتاً نیرویی  شناختی است که سیستم رفتار، توجه ، ادراک و انگیزه را  برای گرایش به پیشرفت فعال می کنند.

تحقیقات علمی نشان داده است که انسان ها برای پیش بینی و تأثیرگذاری ،آنچه می خواهند در زندگی اتفاق بیفتد، خلاق، هوشیار و از ویژگی ها و ظرفیت های عالی در این زمینه برخوردار می باشند . انسان ها قادرند تا با بوسیله افکار، رفتار و تلاش های خود شرایط و موقعیت های دنیای پیرامون را به نفع رشد و پیشرفت خودشان تغییر و دگرگون سازند.

هر چند باید به این موضوع ویژه توجه داشت که تمامی انسان ها برای رسیدن به چنین سطحی از ظرفیت های خاص  توانمند نیستند و از لحاظ قوای روانی و انگیزشی با یکدیگر متفاوت هستند. به همین دلیل است که سطح و سبک زندگی افراد از لحاظ کمی و کیفی با هم متفاوت است. آنچنان که پژوهشگران حوزه تفکر پیشرفت گرا، برخی از شیو ه های تفکر را ، بیشتر از شیو های دیگر با پیشرفت انسان ها مرتبط می دانند. از جمله این تفکرات، موارد زیر هستند:

ادراک توانایی زیاد

گرایش تسلط

انتظارات زیاد برای موفقیت

ارزش قایل شدن زیاد برای پیشرفت

سبک انتسابی خوشبینانه .

از زمانی که افراد مجهز به ذهنیت پیشرفت گرا می شوند ، معیار افکار و رفتار آنها به سوی کامیابی و پیشرفت گرایی در شرایط حرفه ای مختلف شغلی  به حد بالایی ارتقاء می یابد . این توانایی ها باعث هدایت و جهت گیری شناختی و انگیزشی به سوی استفاده حداکثری از منابع و امکانات درونی و بیرونی می شود.

چار چوب لازم برای رسیدن به چنین سطحی از ذهنیت پیشرفت گرا این است که افراد به سطوح عالی از انگیزه درونی ، شناخت اهداف و احساس شایستگی درونی خود دست یابند.

آنچه در  فرایند ذهنیت پیشرفت گرا مهم است دست یابی به حجم وسیعی از نگرش ها یا باورهای سازنده نگر، ادارک توانایی پیشرفت و شناخت دقیق و منطقی از گستره ی فرصت های خلاق دنیای پیرامون و حیطه ی امکانات عالی بلقوه در مسیر پیشرفت است . به عنوانی ساده تر ، افراد پیشرفت گرا از طریق پرورش ذهنیت پیشرفت گرا می توانند از یک سو باورها و عقاید سازنده نگر خود را برای رسیدن به خواسته ها پرورش دهند و از سویی دیگر این افراد با تقویت جنبه ی شناختی، احاطه وسیعی بر رصد فرصت ها ، اطلاعات و امکانات دنیای اطراف به دست می آورند و رفتار خود را برای دست یابی به چنین فرصت ها و اهدافی تقویت خودسازماندهی می کنند.

این افراد عقاید و افکار خود را به نوعی تقویت و سازمان می دهند که باعث می گردد تا به جای تمرکز بر محدودیت ها و عقاید ناممکن، بر ظرفیت های موجود و ممکن تمرکز کنند و شرایط خود را با دنیایی از امکانات و ایده های ویژه پیشرفت ساز تطبیق و همسو سازند . این افراد تا آنجا پیش می روند که برآنچه می خواهند اتفاق بیفتد، اثر می گذارند. ویژگی مهم این افراد این است که آنها سازنده و آفرینشگر  شرایط خویش می شوند.

با چار چوب ذهنیت پیشرفت گرا افراد موقعیت های حرفه ای بیرونی و شرایط درونی خود را با عقاید و نگرش های خاص طراحی نموده تا اوضاع را برای تاثیر گذاری مثبت بر جنبه های گوناگون محیط شغلی و حرفه ای تقویت نماید. دست یابی به چنین سطحی از احساس توانایی کنترل و تسلط بر محیط، باعث شکل گیری انگیزش پیشرفت بالا  در افراد می شود و به افراد کمک می کند تا به فرایند نیروهای شناختی و انگیزشی عالی دست یابند.

مطالب مرتبط

آخرین مطالب سایت

سرفصل‌های این مطلب

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا

دیدن این مطالب را به شما توصیه می‌کنیم: