شماره تماس: 09336267812

انگیزه پیشرفت گرا سازمانی و شغلی

آیا به دنبال این هستید که سازمان، کسب و کار و حرفه ی خودتان را پیشرفت گرا کنید ؟

تحقیقات نشان می دهند وقتی مشوق های ذهنی ارضاء کننده نیاز به پیشرفت پدیدار شوند هیجان ها و رفتار پیشرفت گرا فعال می شوند.

ذهنیت پیشرفت گرا عمدتاً نیرویی  شناختی است که سیستم رفتار، توجه ، ادراک و انگیزه را  برای گرایش به پیشرفت فعال می کنند.

تحقیقات علمی نشان داده است که انسان ها برای پیش بینی و تأثیرگذاری ،آنچه می خواهند در زندگی اتفاق بیفتد، خلاق، هوشیار و از ویژگی ها و ظرفیت های عالی در این زمینه برخوردار می باشند . انسان ها قادرند تا با بوسیله افکار، رفتار و تلاش های خود شرایط و موقعیت های دنیای پیرامون را به نفع رشد و پیشرفت خودشان تغییر و دگرگون سازند.

هر چند باید به این موضوع ویژه توجه داشت که تمامی انسان ها برای رسیدن به چنین سطحی از ظرفیت های خاص  توانمند نیستند و از لحاظ قوای روانی و انگیزشی با یکدیگر متفاوت هستند. به همین دلیل است که سطح و سبک زندگی افراد از لحاظ کمی و کیفی با هم متفاوت است. آنچنان که پژوهشگران حوزه تفکر پیشرفت گرا، برخی از شیو ه های تفکر را ، بیشتر از شیو های دیگر با پیشرفت انسان ها مرتبط می دانند. از جمله این تفکرات، موارد زیر هستند:

ادراک توانایی زیاد

گرایش تسلط

انتظارات زیاد برای موفقیت

ارزش قایل شدن زیاد برای پیشرفت

سبک انتسابی خوشبینانه .

از زمانی که افراد مجهز به ذهنیت پیشرفت گرا می شوند ، معیار افکار و رفتار آنها به سوی کامیابی و پیشرفت گرایی در شرایط حرفه ای مختلف شغلی  به حد بالایی ارتقاء می یابد . این توانایی ها باعث هدایت و جهت گیری شناختی و انگیزشی به سوی استفاده حداکثری از منابع و امکانات درونی و بیرونی می شود.

چار چوب لازم برای رسیدن به چنین سطحی از ذهنیت پیشرفت گرا این است که افراد به سطوح عالی از انگیزه درونی ، شناخت اهداف و احساس شایستگی درونی خود دست یابند.

آنچه در  فرایند ذهنیت پیشرفت گرا مهم است دست یابی به حجم وسیعی از نگرش ها یا باورهای سازنده نگر، ادارک توانایی پیشرفت و شناخت دقیق و منطقی از گستره ی فرصت های خلاق دنیای پیرامون و حیطه ی امکانات عالی بلقوه در مسیر پیشرفت است . به عنوانی ساده تر ، افراد پیشرفت گرا از طریق پرورش ذهنیت پیشرفت گرا می توانند از یک سو باورها و عقاید سازنده نگر خود را برای رسیدن به خواسته ها پرورش دهند و از سویی دیگر این افراد با تقویت جنبه ی شناختی، احاطه وسیعی بر رصد فرصت ها ، اطلاعات و امکانات دنیای اطراف به دست می آورند و رفتار خود را برای دست یابی به چنین فرصت ها و اهدافی تقویت خودسازماندهی می کنند.

این افراد عقاید و افکار خود را به نوعی تقویت و سازمان می دهند که باعث می گردد تا به جای تمرکز بر محدودیت ها و عقاید ناممکن، بر ظرفیت های موجود و ممکن تمرکز کنند و شرایط خود را با دنیایی از امکانات و ایده های ویژه پیشرفت ساز تطبیق و همسو سازند . این افراد تا آنجا پیش می روند که برآنچه می خواهند اتفاق بیفتد، اثر می گذارند. ویژگی مهم این افراد این است که آنها سازنده و آفرینشگر  شرایط خویش می شوند.

با چار چوب ذهنیت پیشرفت گرا افراد موقعیت های حرفه ای بیرونی و شرایط درونی خود را با عقاید و نگرش های خاص طراحی نموده تا اوضاع را برای تاثیر گذاری مثبت بر جنبه های گوناگون محیط شغلی و حرفه ای تقویت نماید. دست یابی به چنین سطحی از احساس توانایی کنترل و تسلط بر محیط، باعث شکل گیری انگیزش پیشرفت بالا  در افراد می شود و به افراد کمک می کند تا به فرایند نیروهای شناختی و انگیزشی عالی دست یابند.

مطالب مرتبط

آخرین مطالب سایت

سرفصل‌های این مطلب

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدن این مطالب را به شما توصیه می‌کنیم: